Худалдан авалтын болзолт дүн/төг/ олгох урамшуулал
1 3 000 000-5 000 000
2 5 100 000-10 000 000 100 000-200 000 төгрөгийн эм бараа сонгох эрх
3 10 100 000-20 000 000 150 000-300 000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний урамшуулал эсвэл 400 000-800 000 төгрөгийн эм бараа сонгох эрх
4 20 100 000-45 000 000 310 000-675 000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний урамшуулал эсвэл 400 000-800 000 төгрөгийн эм бараа сонгох эрх
5 45 100 000-55 000 000 Бээжин аялах эрх эсвэл 675 000-900 000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний урамшуулал
6 55 100 000-80 000 000 1 100 000-1 200 000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний урамшуулал
7 80 100 000-100 000 000 БНСУ Сөүл аялах эрх эсвэл 1 600 000-2 000 000 төгрөгийн эм бараа сонгох эрх
8 100 100 000-100 000 000 Тайланд улсын аялах эрх эсвэл 1 500 000-1 965 000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний урамшуулал
9 110 100 000-130 000 000 Япон улсын аялах эрх эсвэл 1 650 000-1 950 000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний урамшуулал
10 140 000 000-150 000 000 Европын 2 улсын аялах эрх(Франц, Герман) эсвэл 2 800 000-3 000 000 төгрөгийн бэлэн мөнгөний урамшуулал