Солуплекс

Падолмин/Хатуу бүрээс/

12. Метилдопа 250мг

Отилин 0,1%-15мл/(Xylometazoline hydrochloride 0.1%)/

Отилин 8мл дусаалга(Xylometazoline hydrochloride 0.05%)

Отилин 8мл цацлага(Xylometazoline hydrochloride 0.05%)

Бидисептол

4. Эрибакт 365 (Erybact 365)

Бронхоцеф

Ципрофлоксацин

Микожинакс

Нажатокс/Тосон түрхэц/

Эритромицин

Мутециум-М

Мебендазол 500мг

Корзит 250 мг шахмал

Корзит 500 мг шахмал

Клартикор

Ацикловир 5% крем

НОРПЕР-Д БҮРЭЭС

ЦИТИ ШАХМАЛ

ФУНСПОР БҮРЭЭС

УЛТИК-КИТ Х.Пилори кит H.pylori Kit

Метронидазол 500 мг

Гликлазид ба метформины гидрохлорид

Винага (Vinaga)